تعرفه پنل کاربری

در هاب اس ام اس تمامی پنل ها بصورت فول امکانات در اختیار خریدار قرار میگیرد.تفاوت قیمت پنل ها در تعرفه ارسال و قیمت خطوط است.
قرمز
قرمز
 • تعرفه پیامک ۹/۵
 • شماره اختصاصی هدیه رایگان ۵۰۰۰
 • ارسال تکی و گروهی پیام
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال از فایل متنی و EXCEL
 • ارسال از دفترچه تلفن
 • محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال
 • امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی
 • حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری
 • زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص)
 • پاسخ گوی خودکار
 • تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره
 • ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر
 • مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها
 • ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • تعریف همکار
 • وبسرویس و Api برای توسعه دهندگان
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • ارسال پیامک به مدیران مشاغل
 • ارسال با دکل Bts ایرانسل
 • خطوط اشتراکی و خدماتی
 • ارسال منطقه ای ، کدپستی و....
 • ارسال به بلک لیست

۱۹۹۰۰۰تومان

سفارش !
dots
آبی
آبی
 • تعرفه پیامک ۱۰/۵
 • شماره اختصاصی هدیه رایگان ۵۰۰۰
 • ارسال تکی و گروهی پیام
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال از فایل متنی و EXCEL
 • ارسال از دفترچه تلفن
 • محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال
 • امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی
 • حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری
 • زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص)
 • پاسخ گوی خودکار
 • تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره
 • ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر
 • مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها
 • ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • تعریف همکار
 • وبسرویس و Api برای توسعه دهندگان
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • ارسال پیامک به مدیران مشاغل
 • ارسال با دکل Bts ایرانسل
 • خطوط اشتراکی و خدماتی
 • ارسال منطقه ای ، کدپستی و....
 • ارسال به بلک لیست

۹۹۰۰۰تومان

سفارش !
dots
مشکی
مشکی
 • تعرفه پیامک ۱۱/۵
 • شماره اختصاصی هدیه رایگان ۵۰۰۰
 • ارسال تکی و گروهی پیام
 • ارسال به صورت نظیر به نظیر
 • ارسال از فایل متنی و EXCEL
 • ارسال از دفترچه تلفن
 • محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال
 • امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی
 • حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری
 • زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص)
 • پاسخ گوی خودکار
 • تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره
 • ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر
 • مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها
 • ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • تعریف همکار
 • وبسرویس و Api برای توسعه دهندگان
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • ارسال پیامک به مدیران مشاغل
 • ارسال با دکل Bts ایرانسل
 • خطوط اشتراکی و خدماتی
 • ارسال منطقه ای ، کدپستی و....
 • ارسال به بلک لیست

۱۰۰۰۰تومان

سفارش !
به تعرفه های ارسال فقط مالیات اضافه خواهد شد!
تعرفه ارسال به ایرانسل در اپراتور ۱۰۰۰ ، ۲۵ درصد و در اپراتور ۵۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۹ – ۵۰۰۰۲ – ۵۰۰۰۵ ، ۳۵ درصد بیشتر از همراه اول میباشد
برای ارسال سیم کارتی (سفارشی) از طریق تیکت درخواست خود را ارسال فرمائید.
دریافت پیامک بر روی پنل کاربری رایگان میباشد!

جزییات تعرفه پنل های کاربری

تعرفه ارسال پیامک / تومان کاربری مشکی کاربری آّبی کاربری قرمز
اپراتور ۵۰۰۰۱ – ۵۰۰۰۹ + خط خدماتی (همراه اول) ۱۱/۵ تومان ۱۰/۵ تومان ۹/۵ تومان
اپراتور تلفن ثابت (۲۱ – ۲۶) ۱۲ تومان ۱۱ تومان ۱۰ تومان
اپراتور ۱۰۰۰ + خط خدماتی (همراه اول) ۱۳ تومان ۱۲ تومان ۱۱ تومان
اپراتور ۵۰۰۰۲ – ۵۰۰۰۴ – ۵۰۰۰۵ ۱۳ تومان ۱۲ تومان ۱۱ تومان
اپراتور ۳۰۰۰ ۱۴ تومان ۱۳ تومان ۱۲ تومان
اپراتور ۲۰۰۰ – دکل Bts ایرانسل ۱۵ تومان ۱۴ تومان ۱۳ تومان
ارسال سیم کارتی عادی (بلک لیست) ۳۱ تومان ۳۰ تومان ۲۹ تومان
پیام صوتی (هر ثانیه) ۴/۵ تومان ۳/۵ تومان ۲/۵ تومان
تعرفه ایمیل انبوه ۴ تومان ۳ تومان ۲ تومان